XXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POETYCKI „MAJ NAD WILIĄ”

NA TROPACH MELCHIORA WAŃKOWICZA, Z OKAZJI 125-LECIA URODZIN PISARZA  

Niedziela, 29 maja 2016

Zajazd gości. Hotel „Pan Tadeusz”, Dom Kultury Polskiej (DKP, ul. Naugarduko 76).
13.00 – Udział we Mszy św. w kościele Wniebowzięcia NMP (Franciszkanów).
Dzielenie się słowem – refleksja liryczno-poetycka gości festiwalu (Trakų 9/1) .
18.00 – Prezentacja nowości wydawniczych. Koncert ballady. DKP.

Poniedziałek, 30 maja 2016

9.45 – Inauguracja festiwalu przy pomniku Adama Mickiewicza.
10.00-12.30 – Powitanie przedstawicieli Ambasady, Konsulatu Generalnego RP oraz Instytutu Polskiego w Wilnie, Związku Pisarzy Litwy i innych instytucji. Poznajmy się! – Przedpołudnie Jednego Wiersza. Muzeum A. Mickiewicza (Bernardinų 8).
15.00-18.00 – Konferencja: Tropami Melchiora Wańkowicza na Litwie. Dyskusja nt. integracyjnej roli literatury, punkt widzenia młodych twórców, konkurs „Polacy Wielu Kultur”. Czynne będzie stoisko z książkami uczestników festiwalu i wydawnictwami „Znad Wilii”. Instytut Polski w Wilnie (Didžioji 23).

Wtorek, 31 maja 2016

8.00-23.00 – Śladami Melchiora Wańkowicza na Litwie – wycieczka autokarowa do Lewidan i Jodańców, ze zwiedzaniem Suderwy, Mejszagoły, Dukszt, Doliny Mickiewicza w Kownie i in. miejscowości – uczestniczą goście, twórcy miejscowi, dziennikarze (na podstawie listy organizatora).

Środa, 1 czerwca 2016

10.00-14.00 – Przedpołudnie z filmem. Gość festiwalu: EMiGRA – Festiwal Filmów Emigracyjnych i o Polakach Zagranicą. Z udziałem młodzieży, członków Klubu Włóczęgów. Instytut Polski w Wilnie (Didžioji 23).
17.00 – Pamiętamy o Celi Konrada – Środa Literacka – Podwórze Klasztoru Bazylianów. Turniej Jednego Wiersza Młodych o Nagrody Czeladnika Poezji.
19.00 – Biesiada Poetów, Malarzy, Muzyków i ich Przyjaciół. Występy artystyczne. Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii” (Išganytojo 2/4, obowiązują zaproszenia).
Czwartek, 2 czerwca 2016
10.00 – Rozmowa nt. translatorskie i współpracy w Związku Pisarzy Litwy. Z udziałem prezesa Antanasa A. Jonynasa, pisarki i tłumaczki Birutė Jonuškaitė, czołowych poetów i pisarzy litewskich.Pałac Ogińskich – Lietuvos Rašytojų Sąjunga (K. Širvydo 6).
12.00-14.00, 15.00-18.00 – Wycieczki literackie po Wilnie, wizyty w organizacjach i placówkach polskich. Odwiedzenie hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki.
18.00 – Konferencja prasowa podsumowująca XXIII MFP „Maj nad Wilią”. DKP
Wstęp wolny na większość imprez. Informacja:
Romuald Mieczkowski, dyrektor festiwalu

 

Kontakt: +48 508764030; +370 62304830