Wiedeń. Magdalena Bykowska-Pignard została laureatką Złotej Sowy

Jak co roku w marcu, w Wiedniu odbyła się gala polonijnych Oskarów czyli Złotych Sów. W tym roku Złotą Sową w kategorii działacz polonijny, uhonorowano przedstawicielkę francuskiej Polonii - Magdalenę Bykowską-Pignard. Magdalena Bykowska-Pignard jest społecznikiem z prawdziwego zdarzenia, otwarta na współpracę z innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie całego polonijnego świata.

W Wiedniu rozdano prestiżowe nagrody polonijne Złote Sowy za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe lub społeczne. Złote Sowy są uhonorowaniem dla przedstawicieli światowej Polonii oraz Polaków mieszkających poza Polską. Laureatami za 2016 rok zostali : 

Działacz Polonijny: Magdalena Bykowska-Pignard – Francja Literatura: Krzysztof Niewrzęda – Niemcy Muzyka: Chanelle Bednarczyk – Austria, Grażyna Auguścik – USA Media: Małgorzata P. Bonikowska – Kanada, Krystyna Koziewicz - Niemcy Teatr, Scena: Krystyna Mazurówna – Francja, Janina Szarek – Niemcy Sztuki wizualne: Krystyna Andryszkiewicz – Niemcy Film: Vladek Juszkiewicz – USA Za zasługi dla Polonii i Polaków: Wilhelm Meduna – Austria